Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek („Felhasználási Feltételek”) a https://www.kobabt.hu/ címen elérhető, Bakonyi István által üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatások („Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazzák. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely Szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével, valamint a regisztrációval fogadják el a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Weboldal, valamint a Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételek előírásait a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között, egyoldalúan módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a https://www.kobabt.hu/ weboldalon rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat, a jelentősebb változásokról pedig e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

I. A Szolgáltatás

1.1. A Szolgáltatás elsődleges célja audiovizuális és írásos anyagok hozzáférhetővé tétele a Felhasználókat foglalkoztató témakörökben. A Szolgáltató a Szolgáltatások egy részét kizárólag a regisztrált Felhasználók számára nyújtja.

1.2. A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, átalakítani, vagy megszüntetni.

1.3. A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni és használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe, vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

II. A regisztráció

2.1. A regisztráció önkéntes. Bizonyos Szolgáltatások csak a regisztrált Felhasználók számára vehetők igénybe. A regisztrált Felhasználó feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére.

2.2. A regisztrációhoz bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok (név, email cím) megadása szükséges, valamint bizonyos adatok (életkor, lakcím, érdeklődési kör stb.) fakultatív módon megadhatók. A regisztráció megerősítése egy visszaigazolási eljárással történik, amely során a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult végezte-e el a regisztrációt.

2.3. Valamennyi Felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a megadott adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett Felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.

2.4. A regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban és hazai és uniós adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. A Felhasználók bármikor jogosultak a regisztrációjuk törlését kérni az info@kobabt.hu e-mail címre küldött levélben.

2.5 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételek súlyos megszegése vagy jogszabálysértés esetén a Felhasználó regisztrációját törölje.

III. Az egyes Szolgáltatások

3.1. Hírlevél

A Szolgáltató hírlevelére a Felhasználó a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozokban, a nevét és az e-mail címét megadva tud feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére a Szolgáltató a Weboldalon megjelenő tartalmakkal, a Szolgáltató által szervezett rendezvényekkel, ajánlatokkal, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat és az azokhoz való hozzáférés lehetőségét juttatja el e-mail útján. A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni az info@kobabt.hu e-mail címre küldött levélben.

3.2. Reklámok küldése

A Felhasználó a regisztrációval és a hírlevélre való feliratkozással a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának megfelelően kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részére elektronikus levelezés útján, illetve a hírlevelekben a partnerei reklámait elküldje. Az olyan reklámok, amelyek csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető, kizárólag olyan Felhasználók számára küldhetőek el, akik a regisztráció, illetve a hírlevélre való feliratkozás során a születési helyüket és idejüket is megadták és így megállapítható, hogy az előírt életkori feltételnek megfelelnek. A reklám küldéséhez való hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az info@kobabt.hu email címre küldött elektronikus levél útján.

3.3. Felhasználói tartalmak, Kommentek

A Felhasználók jogosultak a Weboldalon megjelenő minden olyan tartalomhoz hozzászólni, ahol erre a Szolgáltató lehetőséget biztosít, a hozzászólásoknak azonban minden esetben meg kell felelniük a 4. pontban részletezett Moderálási elveknek. Ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott hozzászólást törölni, illetve ismételt, vagy súlyos szabálysértés esetén a Felhasználó aktivitását korlátozni vagy a regisztrációját törölni. A Felhasználó teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben, ha bármely harmadik személy a Felhasználó által közzétett, illetve beküldött tartalmakkal összefüggésben igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben. A Felhasználó a tartalom Weboldalon történő közzétételével időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak arra, hogy az általa közzétett, illetve beküldött tartalmat a Weboldalon felhasználói tartalomként hozzáférhetővé tegye, más művekkel összekapcsolja, azt – szükség esetén – a Moderálási elveknek megfelelően megváltoztassa vagy törölje, a Weboldalon történő közzététel céljából vagy egyébként archiválási céllal bármilyen adathordozón rögzítse. Felhasználó szavatolja, hogy a felhasználási engedély adására jogosult.

3.4. Nyereményjátékok

A Szolgáltató által a Weboldalon meghirdetett nyereményjátékokon az adott nyereményjáték szabályzatban megjelölt Felhasználók jogosultak részt venni, a nyertes a Szolgáltató által a szabályzatban megjelölt módon kerül kiválasztásra és kihirdetésre.

IV. Moderálási elvek

4.1. NEM engedélyezettek az alábbiak:

4.1.1. Felhasználónév választáskor:

 • Obszcén, vulgáris nevek használata.
 • Bármilyen módon nemi, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata.

4.1.2. A hozzászólások jellegének tekintetében (Flood = árvíz):

 • A szöveg nélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás.
 • Hosszú szövegek céltalan bemásolása.
 • Minden olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a hozzászólásokra szolgáló felület méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.
 • Ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása egy adott cikkhez, vagy több cikkhez.

4.1.3. A hozzászólások tartalmának tekintetében:

 • Amennyiben a hozzászólás jogszabályba ütközik.
 • Amennyiben a hozzászólás jogszabálysértésre buzdít.
 • Amennyiben a hozzászólás bármilyen módon nemi, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, politikai, egyéb hovatartozást sért.
 • Obszcén, vulgáris, agresszív hangulatkeltő hozzászólás.
 • A kulturált társalgást szembeötlően zavaró hozzászólás.
 • Szigorúan tilos bárkinek – vagy bármely embercsoport tagjának – az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek és megkülönböztetéseknek – akár burkolt formában is – a fórumon hangot adni.
 • Szigorúan tilos bármilyen olyan tartalom Felhasználó általi közzététele a Weboldalon, amely nyíltan vagy burkoltan más weboldal, személy, szervezet, szolgáltatás vagy üzlet reklámozását szolgálja.
 • Szigorúan tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső magatartásra felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott.
 • Szigorúan tilos warez linkeket, szoftver-kulcsokat, szériaszámokat és crackeket, illetve ezekre vonatkozó információkat közzétenni, megvitatni.
 • A Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmakat, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti, vagy egyébként a Weboldalra, vagy a Szolgáltatásokra vonatkozóan becsmérlő, illetve olyan tartalmat, amely harmadik személy üzleti érdekeit, személyhez fűződő, vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát sérti.

4.2. Moderátori szankciók:

 • Törlés: a Moderálási alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek.
 • Javítás: a kifogásolható rész törlésre kerül a hozzászólásból.
 • Tiltás: a Moderálási elvek súlyos, vagy ismételt megszegése esetén a Felhasználó regisztrációja törlése kerül, a Felhasználó letiltása.
 • IP cím letiltása: a Moderálási elvek ismételt súlyos megsértése esetén.

4.3. A moderátori döntéssel szembeni kifogását a Felhasználó az info@kobabt.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal terjesztheti elő.

4.4. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a Weboldalon közzétett valamely tartalom szellemi alkotásaihoz fűződő jogait sérti, a jogsértést közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az info@kobabt.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal hozhatja a Szolgáltató tudomására és kérheti, hogy a jogsértő tartalmat a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a szerinti eljárás keretében távolítsa el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát és email címét.

V. Adatvédelem

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

VI. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

6.1 A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan Felhasználók által közzétett tartalomért, amely jogszabályt, a jelen Felhasználási Feltételeket, vagy bármely harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét sérti. Az ilyen tartalmakért közvetlenül a Felhasználók tartoznak felelősséggel, ezért a Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben előterjesztett bármilyen vagyoni, vagy nem vagyoni igény kielégítéséért a Felhasználót teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli. A Felhasználói tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.

6.2 A Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért semmilyen felelősséggel nem tartozik, valamint a Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. hálózati meghibásodás, elérés kimaradása, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a Weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.

6.3 A Felhasználó teljeskörűen és korlátlanul köteles a Szolgáltató minden olyan kárát megtéríteni, amely a Felhasználó tevékenységével összefüggő okból keletkezett. A Felhasználó által megtérítendő kárnak minősül a valamely hatóság által jogerősen kiszabott bírság vagy a Szolgáltatóval szemben alkalmazott egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kár, amennyiben annak kiszabására, illetve alkalmazására a Felhasználó magatartásával összefüggő okból került sor.

VII. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételek alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Csetény, 2019.12.20.